SİYASET

Mehmet Beyhan : Siyasetin Amacı ve Gücü

Tarih
09 December 2020
İzlenme
616 Kişi

Bir işi yapmak için gücünden yararlanılan nesneye araç, istenilen sonucu elde etmeye amaç denir. Ekonomi, siyaset, sanat, bilim, teknoloji, güç, birer araç, toplumun güven ve refahını sağlamak ise, amaçtır.

Siyaset, bütün bu unsurların üzerinde nihai karar verici bir işlev üstlenir. Çünkü siyaset diğer unsurların amaçlarını kapsar, hatta diğer amaçların gerçekleşmesinin koşuludur.

Leo Strauss, her siyasi eylem, ya muhafaza etmeyi ya da değiştirmeyi hedeflediğini söyler. Ancak her iki durumda da amaç daha iyiyi elde etmektir. (Burhanettin Tatar)

Aristoteles siyaseti, erdemle birleşmiş yüce bir etkinlik olarak görür ve kamu yararını bireysel yaşamın en yüksek amacı olarak ele alır.

Bu örneklerden çıkan sonuca göre; siyasetin öznesi insan, hedefi iktidar, amacı insana hizmet etmektir. Siyaseti kişisel çıkarı için kullananlar, toplumu yozlaştırarak siyasi gücünü zayıflatırlar.

Siyaset Nedir?. Gündelik tartışmalarda sıklıkla… | by Salih Soysal | Liyakatsiz Siyaset | MediumBir devletin uluslararası ilişkilerde uyguladığı siyasetin yegâne vasıtası güçtür. Bu vasıtaya sahip olmak bütün devletlerin en önemli gayelerinden biridir.

Peki, siyasi güç nedir?

Siyasi gücü kısaca tanımlamak gerekirse; devletin yönetilme kapasitesidir. Vatandaşların yönetime ve karar alma süreçlerine etkisi, diplomatik alandaki etkinliği, liderlik özelliği gibi yönetsel ve örgütsel unsurların nitelik ve nicelik değerlerinin toplam hâsılasıdır.

Siyasi gücün temel unsurlardan biri insandır.Hayatta beklentisi olan, başkalarına saygılı, farklılığı kabul görmüş, yasal sınırlar içinde itiraz edebilen, özgürlüğünün farkında olan birey, siyasi gücün itici unsurudur.

Niteliklerini kısaca belirttiğimiz bireyin kamu harcamaları konusundaki merakını gidermek, isteklerini duyurmak, siyasi görüşlerini topluma yansıtmak, yönetimde söz sahibi olmak, sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak, kısacası akla gelebilecek her maksat için örgütlenmesi, bir örgüt içinde bulunması, bireyin gücünü arttırdığı gibi, bireyin yönetime yansıyan gücünü de çoğaltır.

Bireylerin, yasal örgütler içinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri, toplumsal gerginliklerin giderilmesini kolaylaştırır. Örgütler, bireyin tek başına duyuramayacağı sesinin kamuoyu tarafından duyulmasını sağlar. Kamuya aktarılan fikirler ve görüşler devlet elitlerini uyarır, yön gösterir, hatalara işaret eder, doğru uygulamaları destekler ve yüreklendirir.

Vatandaşları tarafından kurulan örgütlerce denetlenen, kollanan, eleştirilen ve desteklenen bir yönetimin kalitesi artar. Kalitesi yüksek olan bir yönetim, siyasi gücün önemli bir unsuru olur. (Y.Tezkan)

Bir milleti teşkil eden bireylerin aralarındaki dayanışmanın, karşılıklı ilişkilerin, toplumsal bütünleşmenin ve bir ülke halkına ait olma duygusunun geliştiği bir toplum, siyaseten güçlüdür.

yazının devamı

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER